Jdi na obsah Jdi na menu
 


Eve G. (formerly known under pen-name Mia Mahoney) was born in Brno in the 80s. In the same city she graduated from Information and Library Sciences and Services and gained two certificates of English language she keeps using actively in her literary work. As a self-learner she also studies Dutch language. Eve currently works as an Executive Assistant in a Czech company developing games for spartphones and tablets.

 

Eve pursues literary, drawing, photographic and creative production. From literature area it is mainly production of short stories and novellas in both Czech and English language, tiny texts or articles and also poems in an occasional inspirative period. In 2008 she published her first book named Antiecclesia (publisher Simon Rysavy, ISBN 978-80-7354-053-1, 96 pages). This book is a study against Catholic church and its dogmas (more information about the context and ordering possibility in Literature/Antiecclesia).

As for drawing production, the author pursues creating mandalas, which are Buddhist meditational pictures.

Eve G. also goes in for amateur photography, approximately since 2004. For taking pictures she uses Canon PowerShot S5 IS. Her production projects various motives and styles – from pictures of nature, through „calendar“ pictures, up to macros. In the photogallery you can find selection of her most successful pieces of work.

Also various types of handicraft are well known to the author. These include mainly decorating gingerbreadsproduction of christmas wreathsdécoupagetea bag folding and other papercraft (cards for various occasions) or making friendship bracelets (especially for International Humanity as tiny gifts for children from developing countries). In photogallery named „Ostatní kreativní tvorba“ you can find pictures of such products.


Eve G. (dříve známá pod pseudonymem Mia Mahoney) se narodila v 80. letech v Brně. V témže městě vystudovala informační a knihovnické systémy a služby a získala dvě státní zkoušky z anglického jazyka, kterému se aktivně věnuje prostřednictvím své literární tvorby. Coby samouk se rovněž učí holandský jazyk. Eve momentálně pracuje jako asistentka ředitele v české společnosti vyvíjející hry pro smartphony a tablety.

Autorka se věnuje literární, kreslířské, fotografické a kreativně-výrobní tvorbě. Z literární tvorby jsou to povídky v českém i anglickém jazyce, drobné texty a články a v inspirativním období rovněž básně. V roce 2008 vydala svoji knižní prvotinu s názvem Antiecclesia (nakladatelství Šimon Ryšavý, ISBN 978-80-7354-053-1, 96 str.). Tato knížka je studií zaměřenou proti římskokatolické církvi a jejím dogmatům. (Více o obsahu a možnosti objednání v rubrice Literární tvorba/Antiecclesia.)

Z kreslířské tvorby se Eve věnuje tvorbě mandal, tedy buddhistických meditačních obrázků.

Tvorbě amatérských fotografií se Eve G. věnuje cca od roku 2004. K fotografování používá fotoaparát Canon PowerShot S5 IS. V tvorbě se promítají různé motivy a styly, od fotografií z přírody přes "kalendářovky" po makra... Ve fotogalerii naleznete výběr nejzdařilejších děl.

Rovněž jiné druhy kreativní činnosti, jako například zdobení perníčků, tvorba adventních věnců, ubrousková metoda, skládání papíru tea bag folding či splétání tzv. náramků přátelství (pro organizaci International Humanity jako drobné dárky dětem z rozvojových zemí), není autorce cizí. Fotografie těchto produktů naleznete ve fotogalerii pod odkazem Ruční práce.

 

Antiecclesia in English

13. 8. 2014

Controversial... Daring... Provocative...

What are the secrets of the Roman Catholic Church?
Is the evil history of the Church really over?
Can we speak about freedom in the Church at all?
Which facts can be considered testaments for possible marriage of Jesus and Mary Magdalene?
Isn´t the Church rotten with its own dogmas?
Is the truth coming out slowly?

Antiecclesia answers to these and many other questions. The author outlines hypotheses based upon facts, asks forceful questions and urges readers to think not only whether the Roman Catholic Church holds the monopoly on truth.

 

Under construction

13. 8. 2014

 

Under construction

13. 8. 2014

 

Antiecclesia

1. 8. 2014

první publikovaná knížka, 2008

Kontroverzní… Odvážné… Provokativní…

Jaká jsou tajemství římskokatolické církve?

Skončila skutečně její špatná historie?

Lze vůbec hovořit o svobodě v církvi?

Jaká fakta hovoří pro možnost manželství Ježíše a Máří Magdaleny?

Není církev zkažena vlastními dogmaty?

Vychází pravda postupně najevo?

 

Na tyto a spoustu dalších otázek odpovídá Antiecclesia. Autorka v ní nastiňuje hypotézy podložené fakty, klade sugestivní otázky a nutí čtenáře přemýšlet nejen nad tím, zda má skutečně římskokatolická církev monopol na pravdu.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Literature/Literární tvorba | Komentářů: 0

Dialog obrazů

1. 8. 2014

Surrealistický text, 2009

 
Celý příspěvek | Rubrika: Literature/Literární tvorba | Komentářů: 3

Do úst si neviděti

1. 8. 2014

Komentář k nestoudnému projevu Ing. Martina Peciny, 2008

 
Celý příspěvek | Rubrika: Literature/Literární tvorba | Komentářů: 0

The Black Cat

1. 8. 2014

 Variation on The Raven by E.A.Poe / Variace na Poeova Havrana, 2008

 
Celý příspěvek | Rubrika: Literature/Literární tvorba | Komentářů: 0